Barrique wines

Вранец Резерва

vranec-reserve-big

[like]

Ова вино е произведено од автохтоната македонска сорта на грозје Вранец по најстариот начин на производство на вино. Може слободно да се каже дека се прави со селекција на грозја од најдобрите локалитети од лозјата.

Грозјето се бери рачно од виновата лоза со максимално најмал проектиран принос. Виното се чува во француски и бугарски дабови бочви за период повеќе од 12 месеци, каде виното се збогатува со комплексен и фин карактер.

Идеална е комбинацијата со црвено месо, свинско и пилешко месо, сирење или тестенини, на температура од 16 степени целиусови.